KONGREYE GÜN KALDI

düzenleme kurulu

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Enver HASANOĞLU

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Didem ALİEFENDİOĞLU
Prof. Dr. Ayşe ENGİN ARISOY
Prof. Dr. Aysun BİDECİ
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR
Prof. Dr. Orhan DERMAN
Prof. Dr. Sevcan BAKKALOĞLU EZGÜ
Prof. Dr. Alev HASANOĞLU
Prof. Dr. Tezer KUTLUK
Doç. Dr. İlyas OKUR
Prof. Dr. Filiz ŞİMŞEK ORHON
Prof. Dr. Elif ÖZMERT
Prof. Dr. Hakan POYRAZOĞLU
Prof. Dr. Ayşe SELIMOĞLU
Prof. Dr. Hasan TEZER
* İsimler Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.